VODER 1939generovaná řeč ovládaná člověkem, s intonací podle důrazu na význam odpovědi.
http://www.synthtopia.com/content/2009/02/06/voder-speech-synthesizer/
http://youtu.be/5hyI_dM5cGo